Slovenska Bistrica - vodnik
 


Dobrodošli na informativno spletno stran občine Slovenska Bistrica

Zemljevid Občine Slovenska Bistrica

Kratek opis...

Občina Slovenska Bistrica zavzema šest naravnih območij: Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in Dravinjsko dolino ter seveda ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv; njegove turistične danosti so velike. Večji kraji so še: Makole, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Pragersko in na Pohorju Tinje, Šmartno in Kebelj.


Grb Občine Slovenska Bistrica
SLOV. BISTRICA - KAZALO

  Občina Bistrica
    Uvodna stran
Geografske kar.
Sprehodi
Šolstvo
Zdravstvo
Literatura
Prireditve
  Del zgodovine
    Kazalo-Seznam
Arhitekture
Bistriški grad
Bistriški park
Vintgar
  Šport
    Splošno
Športniki
Alpinisti
  Kraji Občine
    Kazalo-Seznam
Boč
Črešnjevec
Kebelj
Kočno
Laporje
Makole
Poljčane
Pragersko
Slov. Bistrica
Šmartno na Pohorju
Sp. Polskava
Zg. Polskava
Studenice
Tinje
  Ostalo-zanimivo
    Povezave
Info: vsebino spletne strani so pred cca. 10-timi leti pripravili na enem projektu na Mariborski fakulteti
(podatki so avtorsko delo sodelujočih) - ker pa so podatki zanimivi smo naredili kopijo na
našem spletnem strežniku. Zanimivo na spletu: Lektoriranje diplom | Računovodski servis
Spletni imeniki (web directory): Web Directory | AgilityHoster Web Directory
Free HostKing Directory | Free 50Webs WebDir | Directory at Velikan